Jätepisteen uusimisen ABC taloyhtiöille

torstai 27. huhtikuuta 2017

Jätepisteen uusiminen on hankkeena hyvin helppo ja pieni verrattuna moniin taloyhtiöissä tehtäviin saneerauksiin, mutta sillä on suuri merkitys asukkaiden arkeen, pihan toimivuuteen ja viihtyvyyteen - ja tutkitusti jopa kiinteistön arvoon.

Tässä lista asioista, jotka kannattaa muistaa, kun jätepisteen uusiminen taloyhtiössä tulee ajankohtaiseksi!

Miten jätepiste sijoitetaan pihalle oikein?

Paloturvallisuusmääräykset vaativat sijoittamaan useamman roska-astian rivistöt vähintään kuuden metrin ja jätekatokset vähintää kahdeksan metrin päähän muista rakennuksista. Poikkeuksena tästä on paloturvallisista materiaaleista valmistetut jätesuojat, jotka voidaan sijoittaa vain metrin päähän rakennuksesta.

Jätehuollon näkökulmasta sijoituspaikka on valittava siten, että jäteautot pääsevät esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen metrin päähän jäteastioista. Mikäli kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta sijoittaa jätepistettä näin, voi HSY hyväksyä muunlaisen sijoittamistavan, mutta yli kymmenen metrin matkasta peritään lisäveloitus jätehuoltokustannuksissa.

Sijoituspaikkaan ei saa olla kynnyksiä, portaita tai muita esteitä. Jätepiste ei saa myöskään sijaita lähellä lasten leikkipaikkaa.

Sekajäteastiat kannattaa sijoittaa eteen, harvemmin tyhjennettävät taaemmaksi.

Miten uusi jätepiste voi parantaa pihan toiminnallisuutta?

Jätepisteen pitäisi aina sopeutua pihan muihin toimintoihin, ei toisin päin. Uudella jätepisteellä voidaan parhaimmillaan vapauttaa tilaa tärkeämmille asioille, kuten vaikka lisätä pyörä- tai autopaikkoja, tai lisätä muuten pihan viihtyisyyttä. Pienillä ja ahtailla kerrostalojen pihoilla tämä nousee erityisen tärkeäksi asiaksi.

Voisiko pihalla samalla tehdä muita asioita, jotka lisäisivät pihan toiminnallisuutta? Ovatko pyörätelineet järkevät? Voisiko mattotelineen toteuttaa eri tavalla ja vapauttaa tilaa? Saisiko pihalle lisää vehreyttä? Nämä asiat otetaan myös huomioon uuden jätepisteen suunnittelussa.

Jätepiste vaikuttaa merkittävästi myös pihan ulkoasuun. Ei ole mitään syytä, miksei jätepistekin voisi näyttää hyvältä ja istua pihan ja rakennusten ilmeeseen. Moderneissa jätesuojissa riittää personointivaihtoehtoja ja ne suunnitellaan aina sopimaan kunkin talon pihapiiriin.

Mitkä ovat jätepisteen uusimisen todelliset kulut?

Jätepiste on aina investointi, mutta sen todellinen hinta määrittyy vasta vuosien myötä käytössä. Siksi jätepisteelle pitäisi aina laskea elinkaarikustannut ja aikavälinä käyttää ainakin 20 vuotta.

Alkuinvestointiin vaikuttaa mm. se, vaatiiko piha itsessään alustatöitä. Syväkeräysastiat vaativat aina alustatöitä ja ovat siksi investointina kalliimpi.

Jätehuoltomaksuissa saattaa keräystavasta riippuen syntyä jo tuhansien eurojen ero vuositasolla. Jätehuoltomaksut vaihtelevat paikkakunnittain, joten ei ole yhdentekevää, millainen jätepiste pihassa seisoo.

Lue lisää jätepisteen elinkaarikustannuksesta ja jätehuoltomaksuista lataamalla ilmainen opas!

Jätepisteen huollon ei pitäisi rasittaa merkittävästi taloyhtiötä. Laadukkailla materiaaleilla ja huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella on tärkeä rooli. Jos jätepiste on hyvin vanha tai huonosti toteutettu, se vaatii jatkuvaa huoltoa ja kulutkin kasvavat suuriksi. Huoltokulut saa pidettyä aisoissa, kun jätepisteen kuntoa pidetään säännöllisesti silmällä; kun pienet huoltotoimenpiteet tehdään heti kun ne ilmenevät, ei tarvetta kalliille huolloille synny.

Mikä on oikea määrä jäteastioita?

Jätteiden lajittelu on paitsi tärkeää ekologisesti, mutta myös jätepisteen optimaalisen ja sujuvan käytön edellytys. Uutta jätepistettä suunniteltaessa taloyhtiön jätemäärät kartoitetaan ja jäteastioiden määrä ja kokoonpano valitaan tältä pohjalta.

Sekajäte on jätehuollossa kaikkein kalleinta jätettä, joten sen määrää kannattaa tehokkaalla jätteiden lajittelulla pyrkiä vähentämään. Lajitteluvelvoitteet ja jätelajien käsittelymaksut vaihtelevat paikkakunnittain, joten jokaiselle taloyhtiölle pitää miettiä erikseen oikea ratkaisu.

Jätelajeissa ja -määrissä voi tapahtua vuosien varrella suuriakin muutoksia, joihin kannattaa jo suunnitteluvaiheessa varautua. Kun jätepiste suunnitellaan siten, että muutoksia astioiden määrässä voidaan tehdä helposti, säästetään myöhemmässä vaiheessa pitkä penni. Muutokset voivat johtua esimerkiksi muutoksista jätelaissa tai jos taloyhtiön liiketilojen vuokralainen vaihtuu toimialasta toiseen.

Kun jäteastioiden koko, määrä ja tyhjennysväli on oikea, jätehuollon kustannukset pysyvät kurissa ja jätepisteen käyttö on miellyttävää ja helppoa, kun jäteastiat eivät pääse täyttymään liiaksi.

Miten jätepisteen uusiminen toteutetaan onnistuneesti?

Jätepisteen uusiminen on urakkana hyvin kevyt, eikä se saisi rasittaa taloyhtiön asukkaita tai hallitusta. Hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa onnistunut projekti, sekä säästää aikaa ja rahaa.

Tärkein vaihe koko projektin kannalta on jo tarjousvaiheessa saatava suunnitelma uudesta jätepisteestä. Siinä on käyty läpi nykytilanne, ehdotus uudeksi jätepisteeksi perusteluineen, sekä tarkat havainnekuvat siitä, miltä piha tulee urakan jälkeen näyttämään. Tämä suunnitelma on myös hyvä esitellä taloyhtiön yhtiökokouksessa, sillä siitä löytyy vastaukset useimpiin kysymyksiin.

Lukituksen hankkiminen jätepisteeseen saattaa olla hyvä idea, sillä se estää ilkivaltaa ja jätepisteen asiatonta käyttöä. Kiinnitä myös huomiota siihen, että jätepiste on valaistu asianmukaisesti.

Lue lisää miten yhtiökokoukseen voi valmistautua lataamalla ilmainen opas!

Itse urakka pyritään aina tekemään valmiiksi yhden päivän aikana. Jätepiste ei siis ole hetkeäkään pois asukkaiden käytöstä. Paria viikkoa ennen toteutusta asukkaille jaetaan tiedote, josta käy ilmi aikataulu sekä tehtävät uudistukset. Projektin tiedottamisen hoitaa urakoitsija.

Jos jäteastioissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, esimerkiksi lajiteltavien jätteiden osalta, kannattaa asukkaita opastaa uuden jätepisteen käyttöön. Näin varmistetaan, että jätepistettä käytetään oikein ja tehokkaasti, ja investoinnista saadaan kaikki haluttu hyöty irti. Jäteastioiden paikat kannattaa merkitä selkeästi ja pitää ne aina samoilla paikoilla, jotta käytöstä tulee asukkaille helppoa.

Lataa Järkevä jätepisteratkaisu -opas tästä!